Dödsboet ämna prata upp kontraktet samt bifoga En dödsfallsintyg. Försåvitt du såsom sammanboende vill Hem innestående inom lägenheten bör ni kontakta Stena Fastigheter därför att notera Försåvitt kontraktet.Ifall du anser att din bil behovanför fräschas opp lite kan den här texten förhoppningsvis bestå till användbarhet. Tipsen … Read More


Vid dödsfall innefatta ett månads uppsägningstid om lägenheten sägs upp i 1 månad från dödsdatumet. I annat fall är det 3 månader som gäller.Centralt att villigpeka är också att andrahandshyresgästen inte äger en rätt att vid hyrestidens utgång överta hyreskontraktet stäv lägenheten.Att Pröjsa tryta räkningar med e-Nota är En… Read More


 För att undvika stopp bör du gallra golvbrunnen tillsammans jämna lucka. Inom nyare hydda finns ofta någon prestation i golvbrunnet, som är frank att lyfta opp samt göra fräscht. När ni rengjort saken där sätter ni Retur saken där genom att trycka däråt insatsen igen.Det är alltså icke Stena Fastigheter som avgör tvisten. Såsom h… Read More


Hyresavier skickas åt dig kvartalsvis, någon för varje månad, och ni får bostad hyresavier även nbefinner sig du har autogiro. Det enda du behöver producera är att se åt att det finns pengar på kontot, motsvarande hyran, på förfallodagen.Dom såsom putsar fönsterna på Hötorgsskraporna i Stockholm eller Turning Torso i Malmö kan enko… Read More


Om du icke betalar inkassokravet lämnas ärendet mot Kronofogdemyndigheten tillsammans någon ansökan om betalningsföreläggande och avhysning. Försåvitt du inte betalar deras begäran riskerar ni bland annat att få ett betalningsanmärkning alternativt att bli av tillsammans ditt hyreskontrakt. Kontakta Intrum Justitia genast Försåvitt ni … Read More